|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước dự hội thảo khoa học cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân

Sáng 11/1/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo khoa học “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.  

 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội thảo. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội thảo.

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội thảo. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. 

Nguồn:TTXVN Copy link