|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước gửi Thiếp mừng thọ công dân tròn 100 tuổi tỉnh Bến Tre

Ngày 11/3/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định gửi Thiếp mừng thọ 7 công dân tròn 100 tuổi (sinh năm 1924) tỉnh Bến Tre. Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã quyết định gửi Thiếp mừng thọ đến hơn 2000 công dân thọ 100 tuổi và trên 100 tuổi của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nguồn:VPCTN Copy link