|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước gửi Thư khen Đoàn nghệ thuật tháp tùng trong chuyến công tác tại Áo và Italia

Ngày 4/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư khen Đoàn nghệ thuật tháp tùng trong chuyến công tác tại Cộng hòa Áo và Italia (từ ngày 23 - 29/7/2023) vừa qua. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước: 

Nguồn:VPCTN Copy link