Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc : Xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là một “pháo đài” vững mạnh tiêu biểu, có sức lan tỏa lớn

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh dự lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Học viện Quốc phòng (3/1/1977 – 3/1/2022) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện. Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ trong Học viện qua các thời kỳ…

 

Chú thích ảnh

 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy của Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đọc diễn văn, nêu rõ, ngày 3/1/1977, Học viện Quân sự Cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên. Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội, các địa phương và nhân dân cả nước, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viện, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, chủ động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 400 lớp với 18 loại hình đào tạo và 53 đối tượng học viên. Hàng chục nghìn cán bộ cao cấp đã tốt nghiệp tại Học viện, trong đó có hơn 1000 đồng chí trở thành tướng lĩnh Quân đội, hơn 500 đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Học viện đã đào tạo được 913 Thạc sĩ, 473 tiến sĩ, 187 Phó Giáo sư, 14 Giáo sư khoa học quân sự; tổ chức 83 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho hơn 5 nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý. Học viện luôn bám sát sự vận động của thực tiễn và lý luận, đã chủ động, tích cực nghiên cứu 978 đề tài khoa học các cấp, nghiên cứu biên soạn 855 tài liệu cấp Bộ, 4.812 tài liệu cấp Học viện. Học viện cũng đã hoàn thành 81 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 700 cán bộ cao cấp của quân đội Lào, Campuchia, Cu Ba và quân đội của một số nước.

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Học viện quốc phòng đã đạt được trong 45 năm qua. Trong đó nhấn mạnh, những năm gần đây, Học viện đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, công tác đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn, chất lượng ngày càng cao hơn, đặc biệt là không để dịch bệnh lây lan vào Học viện; hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác đối ngoại quốc phòng có bước phát triển mới.

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với lãnh đạo Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Đề cập tình hình thế giới và khu vực và tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chủ tịch nước khẳng định một trong những vấn đề quan trọng là làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Quân đội; đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ huy nổi bật, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thực sự tiền phong, gương mẫu, đoàn kết; Học viện Quốc phòng phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Quân đội ta.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Học viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ chốt các cơ quan Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về quân sự, quốc phòng, có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống thực tiễn công tác, chiến đấu. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước, chú trọng những vấn đề mới đặt ra, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài. Xây dựng Học viện thực sự là một "pháo đài" vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có sức lan toả lớn trong toàn quân với đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu rộng, trải nghiệm thực tiễn, có vốn sống phong phú ở tầm chiến dịch, chiến lược.

Đồng thời tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược; Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; về những vấn đề quốc phòng, an ninh phi truyền thống; nâng cao vị thế, sức mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo của Học viện; góp phần xây dựng, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học tầm chiến lược để hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam; bổ sung, điều chỉnh cách đánh mới khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và các loại hình tác chiến mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới. Có cơ chế phù hợp huy động các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp cho hai nước bạn Lào và Campuchia, mở các lớp đào tạo quan chức Quốc phòng đa quốc gia.

Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng sẽ ngày càng lớn mạnh, lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vân Anh 

 

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link