|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước quyết định cử hai sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu ở Cộng Hòa Trung Phi

Ngày 23/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1388/QĐ-CTN về việc cử mới sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu ở Cộng Hòa Trung Phi.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 130/2020/QH14 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, ý kiến của Ban Bí thư về chủ trương cử cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu, ý kiến của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 457/TTr-CP ngày 16/11/2022, ngày 23/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1388/QĐ-CTN về việc cử mới sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu ở Cộng Hòa Trung Phi.
Theo Quyết định này, hai sĩ quan thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng là Trung tá Vũ Thị Liên, Đại úy Lê Như Tiến được cử đi làm nhiệm vụ Cố vấn huấn luyện tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu ở Cộng hòa Trung Phi, trong thời gian 1 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn:VPCTN Copy link