|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 24/9/2022, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới tiệu Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ: 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VPCTN

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN !

Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, lãnh đạo VPCTN qua các thời kỳ!

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí!

Hào khí của mùa Thu lịch sử 77 năm trước như đang ùa về trong tâm trí của mỗi chúng ta, trào dâng niềm xúc động và tự hào dân tộc. Trong không khí thiêng liêng đó, chúng ta rất vui mừng dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Trước hết, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Để có được những thành quả cách mạng vĩ đại như ngày hôm nay, chúng ta vô cùng biết ơn, và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Vị Chủ tịch nước đầu tiên của Nhà nước cách mạng Việt Nam và các bậc tiền bối cách mạng. Chúng ta xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ đã suốt đời phấn đấu, cống hiến vì độc lập, tự do, phồn vinh của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Cách đây 30 năm, Văn phòng Chủ tịch nước chính thức được tái lập, nhưng thực tế đã có bề dày gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, gắn liền với lịch sử hoạt động của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trước đây và nước CHXHCN Việt Nam hiện nay. Chúng ta vô cùng tự hào ngay từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và rèn luyện. Trong các giai đoạn cách mạng, Văn phòng Chủ tịch nước mang các tên gọi khác nhau, song chức năng, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trải qua chặng đường vẻ vang, đặc biệt trong 30 năm tái lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả 04 Văn phòng Trung ương, các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của các địa phương và các tầng lớp nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác không ngừng được hoàn thiện. Các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới; cán bộ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước qua phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ngày càng trưởng thành; nhiều đồng chí đã nêu tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tâm huyết với công việc. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng, công tác bảo vệ nội bộ ngày càng được tăng cường; công tác chính trị tư tưởng luôn được thực hiện tốt, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện, chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày càng có nhiều Đảng viên gương mẫu và trách nhiệm. Công tác nghiên cứu, tham mưu có nhiều tiến bộ, nhất là phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp Luật. Công tác phục vụ, lễ tân, hậu cần của Văn phòng ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong cách và tiết kiệm Ngân sách Nhà nước.  

Văn phòng Chủ tich nước đã chủ động tổ chức ngày càng có hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Văn phòng cũng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch nước thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Hiến Pháp và chỉ đạo của Bộ chính trị về Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ''Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các đề án quan trọng khác trong từng thời kỳ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực, chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt các hoạt động đối nội; thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch, các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế trong việc tìm kiếm nguồn Vắc xin theo yêu cầu của Chủ tịch nước ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Văn phòng cũng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Đảng, Nhà nước tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai toàn diện, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác phát triển, nâng tầm quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là thành công của Việt Nam sau 2 năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư và lời căn dặn của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN VN vào buổi chiều ngày 23/10/2018, đó là trong quá trình hoạt động Văn phòng cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Bộ, Ban, ngành, địa phương, trực tiếp là các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư rất lưu ý đến công tác xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước, công tác tham mưu hiệu quả, đặc biệt là tham mưu chiến lược.

Với những kết quả, thành tích xuất sắc đã đạt được trong quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, Văn phòng Chủ tịch nước đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt gần 80 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Văn phòng Chủ tịch nước vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Thưa các đồng chí!

Thời gian qua, đất nước ta đã gặp không ít những khó khăn do tác động của dịch bệnh, khủng hoảng địa chính trị trên thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân, đến nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát; tình hình kinh tế xã hội nước ta có bước chuyển biến tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định; đời sống, việc làm, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối với cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần hiện thực mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Hai là: Chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tình đoàn kết; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động không ngừng rèn luyện bản lĩnh và ý chí tự cường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là: Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với phương châm "Trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhạy bén với thực tiễn, nắm vững và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, cũng như các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc,...; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bốn là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định xử lý công việc; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực thi công vụ, chấp hành quy định về việc đảng viên không được làm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, công khai, minh bạch.

Năm là: quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; Văn phòng Chủ tịch nước phải là cơ quan tiên phong trong việc phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cơ quan; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong công tác chúng ta cũng lưu tâm ghi nhớ lời đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng dặn dò “mỗi cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước phải nỗ lực rất nhiều bởi một sai sót nhỏ có thể tác động rất lớn.

Thưa các đồng chí!

Ôn lại chặng đường lịch sử gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, nhất là qua 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những bậc cách mạng tiền bối, những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam và những tựu to lớn của đất nước, trong đó có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước các thời kỳ. Một lần nữa tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí. 

Phát huy truyền thống quý báu và những thành tựu đã đạt được, Chúng ta tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thành công Nghị quyết ĐH 13 của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hôm nay, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của các cơ quan Trung ương và các địa phương đã tạo điều kiện cho VPCTN hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin kính chúc Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đ/c Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đồng chí Nguyễn Thị Bình và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn:VPCTN Copy link