|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Thư gửi ngành Giáo dục. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước: 

 

Nguồn:VPCTN Copy link