• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 14/4/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng hiện nay và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Vân Anh/VPCTN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe lãnh đạo Văn phòng, đại diện các Vụ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể báo cáo về tình hình hiện nay, những tâm tư nguyện vọng cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước đã cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến đề xuất của các Vụ, đơn vị trong Văn phòng, đồng thời, giao Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước  tổng hợp các ý kiến, đề xuất giải pháp cụ thể trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Tác giả:
Nguồn:VPCTN Copy link