• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Chiều 22-3, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương tổ chức phiên họp định kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Ảnh: TRẦN HẢI.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2020, chúng ta có nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoàn thành toàn diện vượt mức các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thành quả chung ấy, có sự đóng góp trực tiếp của công tác TĐ-KT của các cấp, các ngành. Đặc biệt, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) các cấp và Đại hội TĐYN toàn quốc được tổ chức thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội Đảng các cấp. Hoạt động của Hội đồng và cơ quan Thường trực Hội đồng đạt được nhiều kết quả, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác quản lý nhà nước về TĐ-KT được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TĐ-KT được tập trung thực hiện. Trong năm 2020, Hội đồng tổ chức bốn phiên họp; tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai xây dựng dự án Luật TĐ-KT và các quy định pháp luật liên quan....

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X. Trong đó, tổng kết phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các PTTĐ thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc này cần làm thường xuyên hơn để “lấy cái tốt át cái xấu”. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐ-KT các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng.

Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch; đặc biệt cần chống tiêu cực trong thủ tục khen thưởng, cần nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch, nêu gương; TĐ-KT phải hướng vào cơ sở. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐ-KT các cấp theo hướng ổn định, thống nhất từ T.Ư đến địa phương, tinh gọn, hiệu quả, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Sắp tới, cùng với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Hội đồng TĐ-KT T.Ư cũng sẽ có sự kiện toàn. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, bộ phận thường trực Hội đồng cần rà soát các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng kế hoạch công tác một các kỹ càng và tham mưu tốt để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và thông suốt trong công tác quan trọng này. Thủ tướng nhấn mạnh, đến giờ này, có thể khẳng định rằng, tất cả các thành viên Hội đồng chúng ta đã hoàn thành tốt mọi công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, đúng pháp luật và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn:Nhan Dan Copy link