• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Ngày 26-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam và dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Trọng Hải

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa và đoàn thăm Việt Nam; chúc mừng thành công của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6 và Ðối thoại chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 7 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Ðồng chí Ngụy Phượng Hòa chúc mừng thành công của Ðại hội lần thứ XIII Ðảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư tại Ðại hội; chúc mừng về những thành tựu nhiều mặt mà nhân dân Việt Nam giành được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là những đổi thay của đất nước Việt Nam qua đổi mới. Ðồng chí thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về thành công trong tăng trưởng kinh tế, phòng, chống dịch Covid-19, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng Ðảng ở Trung Quốc. Ðồng chí cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ hai Ðảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững; nhấn mạnh, Ðảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình ở khu vực; nhấn mạnh thời gian tới, hai Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam bước vào thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ tư lưỡng hội khóa 13, thông qua Quy hoạch 5 năm thứ 14; đánh giá cao và vui mừng về những thành tựu mà Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được thời gian qua, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa khắc phục khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa của thành công của Ðại hội XIII Ðảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có việc kiểm điểm lại nhiệm kỳ 5 năm qua, 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Cương lĩnh; đề ra mục tiêu đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng và 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, sự ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử của Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; mong muốn hai Ðảng, hai nước tiếp tục nỗ lực để giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, quan hệ hữu nghị vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng nhờ nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai Ðảng, hai nước vẫn duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định và đạt nhiều tiến triển mới. Giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng Việt Nam với các đối tác, trong đó có quan hệ với Trung Quốc, có vai trò quan trọng, đóng góp vào quan hệ chung; mong rằng hợp tác giữa quân đội hai nước có bước phát triển mới.

 

Nguồn:Nhan Dan Copy link