|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Toàn văn Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự và phát biểu tại Diễn đàn. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước: 

          Thưa các đồng chí chủ trì Diễn đàn!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương!

Thưa các vị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp, các nhà khoa học!

Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tổ chức. Đây là một sáng kiến rất ý nghĩa, được tổ chức hng năm, để các quý vị đại biểu cùng bà con nông dân tham gia thảo luận về những vấn đề đang đặt ra cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, lương thực toàn cầu. Trong nước, chúng ta đang tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Cụ thể hóa Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 5 đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 150-QĐ/TTg, ngày 28/01/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã xác định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tiếp cận các dịch vụ của đô thị.

Tôi đánh giá cao Diễn đàn năm nay chọn chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và đặc biệt là 300 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong 5 năm qua, được bình chọn từ các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Kết quả của Diễn đàn hôm nay sẽ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm vào cuộc sống.

Thưa quý đại biểu và bà con nông dân!

Nông nghiệp luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Mặc dù chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khủng hoảng và xung đột trên thế giới, nhưng năm 2021, nông nghiệp nước ta vẫn giữ được đà tăng trưởng, đạt mức 2,98% (cao hơn GDP bình quân chung cả nước), kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức kỷ lục 48,6 tỷ USD; 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,3 tỷ USD, xuất siêu 6,4 tỷ USD. Nông thôn nước ta đang ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đến nay, cả nước có hơn 71% xã và hơn 39% đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới; 16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Những thành tựu đó có được là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của bà con nông dân chúng ta.

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn của 10,2 triệu hộ hội viên nông dân, trong đó có 3,6 triệu hội viên là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đặc biệt là các đại biểu về dự Diễn đàn hôm nay.

Thưa quý đại biểu và bà con nông dân!

Tình hình thế giới và khu vực bên cạnh thời cơ, thuận lợi, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động nhiều mặt đến nước ta. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ, chuyển đối số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vừa là cơ hội, vừa là thách thưc cho những nước đang phát triển như Việt Nam. Ở trong nước, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối diện với nhiều hạn chế nội tại của nền kinh tế đòi hỏi phải sớm khắc phục.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp nước ta phát triển còn thiếu bền vững; chất

lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể chưa cao. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế
; lao động nông thôn có xu hướng già hoá; năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều; ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng; an ninh nông thôn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp…

Do đó, trong khuôn khổ Diễn đàn lần này, chúng ta cần tập trung thảo luận, làm rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức mà bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đang đặt ra cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với Đảng, Nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tôi xin trao đổi, gợi mở một số vấn đề để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận:

Một là, Diễn đàn cần tập trung bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 20-NQ/TW về kinh tế tập thể đã đề ra. Cụ thể là: Duy trì tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động trong nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45 nghìn hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên…

Hai là, Tập trung thảo luận về chủ đề của Diễn đàn; yêu cầu, mục đích của Diễn đàn hướng tới là gi? Làm rõ nội hàm khái niệm “Người nông dân chuyên nghiệp”? Tri thức hóa nông dân là gì và làm thế nào để mỗi người nông dân thay đổi tư duy, chuyển đổi thành những nông dân chuyên nghiệp? Yêu cầu tri thức hóa nông dân trong điều kiện thực trạng mặt bằng về tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân chúng ta bên cạnh những mặt tích cực còn chưa đồng đều và nhiều bất cập như hiện nay? Việc xây dựng người nông dân văn minh, tri thức hóa nông dân đã được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây nhưng việc hiện thực hóa yêu cầu đó không dễ dàng, trước hết cần sự thôi thúc của bản thân người nông dân, cùng với sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức liên quan và toàn xã hội. Diễn đàn này cũng là dịp để chúng ta trao đổi thêm về trách nhiệm, cách thức, lộ trình để xây dựng người nông dân văn minh, người nông dân chuyên nghiệp mà chúng ta đang hướng tới.

Ba là, Chúng ta cùng thảo luận, phân tích những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta; những rào cản làm cho kinh tế nông nghiệp chưa đạt hiệu quả cao, nông dân chưa phát huy hết vai trò chủ thể, chưa quyết định được giá trị của hàng hóa do mình làm ra, nông nghiệp đóng vai trò trụ đỡ nhưng chưa thể trở thành động lực để phát triển kinh tế đất nước. Phải chăng đó là do cơ chế, chính sách, đất đai, vốn, bảo hiểm, hay là do tư duy, cách thức sản xuất, liên kết và tiêu thụ của nông dân và các bên liên quan… Đề nghị nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý hãy thẳng thắn đặt vấn đề và bàn giải pháp tháo gỡ những bất cập đang tồn tại; đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp hơn với thực tiễn.

Bốn là, Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của Trung ương, phát huy vai trò, vị thế của người nông dân trong tiến trình phát triển đất nước, một nhiệm vụ rất quan trọng là vận động, tập hợp, liên kết người nông dân trong việc tiếp cận tri thức, trong đổi mới tư duy, đổi mới cách thức sản xuất, kinh doanh, trong tổ chức cuộc sống, trong ứng xử với môi trường và cộng đồng… Do đó, cần bàn giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân, của Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức liên quan để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sau Diễn đàn, đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, các doanh nghiệp và các đại biểu tham dự, từ đó phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt và lâu dài cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể bà con nông dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:VPCTN Copy link