• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

        Phó Chủ tịch nước biểu dương kết quả trong phong trào thi đua, khen thưởng của Tập đoàn giai đoạn 2015-2020. Sau hơn 72 năm phát động thực hiện (1948-2020), phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, gắn liền với thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và thành tựu to lớn của gần 35 năm đổi mới.

Sau 26 năm thành lập (1994-2020), đặc biệt trong 5 năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả, thành tích toàn diện, nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, giữ vững vai trò then chốt, góp phần bảo đảm năng lượng quốc gia. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 10.000 công nhân, thợ mỏ, người lao động.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Tập đoàn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đưa vào các phong trào thi đua cụ thể, theo chuyên đề; tích cực tham gia công tác an sinh-xã hội. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân và tập thể.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh người thợ mỏ. Trong 5 năm qua, các phong trào đã động viên tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hơn 19.000 ý tưởng phát triển hiệu quả trong thực tiễn, mang lại giá trị và làm lợi cho Tập đoàn trên 2.500 tỷ đồng.

Trước những khó khăn và thách thức, Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam tiếp tục động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy “Càng khó khăn càng phải thi đua. Càng thi đua càng mau thắng lợi”. Cán bộ công nhân thợ mỏ, ngành than tiếp tục phát huy truyền thống “kỷ luật-đồng tâm”, yêu nghề, kỷ luật và có khát vọng cống hiến, góp phần quan trọng đưa ngành than vươn lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra, đặc biệt, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua là yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam đã phát động và tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; huy động sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, công nhân, nhằm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững, là một trong 3 trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn đặt mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt 760.000 tỷ đồng, lợi nhuận 17.500 tỷ đồng, nộp ngân sách tăng 5%/năm. Đồng thời bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, thu nhập tăng 5-7%/năm, chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Công tác thi đua khen thưởng được Tập đoàn chú trọng 3 mục tiêu chính, đó là gắn phong trào thi đua với giải quyết mục tiêu quản lý để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động; gắn phong trào thi đua với công tác phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì và đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2020-2025.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba tặng các cá nhân và tập thể 4 tập thể, cá nhân của Tập đoàn.

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam được nhận Cờ thi đua Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019. Hai tập thể được nhận Cờ thi đua Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn thể nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nguồn:TTXVN Copy link