• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì họp Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã chủ trì cuộc họp Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

 

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Vân Anh/VPCTN

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng.

Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, Thường trực Hội đồng đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, MTTQ, đoàn thể, địa phương tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các phong trào thi đua gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thi đua trong phòng chống dịch bệnh. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. …

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Vân Anh/VPCTN

 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị, xã hội sôi động như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp, cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19… Do đó, phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước, để nâng cao hiệu quả công tác TĐKT hơn nữa, trong thời gian tới, công tác TĐKT cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức khen thưởng, công tác phối hợp với các Ban, ngành liên quan cho phù hợp với tình hình mới. Các phòng trào thi đua cần được thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến như khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc bầu cử, trong phong trào cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19…

Cùng với đó, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng: Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện trình Quốc hội Dự án Luật TĐKT (sửa đổi). Đồng thời, tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng của các Bộ, ngành, địa phương.; Chỉ đạo, đôn đốc các Bộ ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác của công tác TĐKT.

Vân Anh/VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link