|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tá Trần Ngọc Duy

Ngày 1/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 109/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Quyết định của Quyền Chủ tịch nước: 

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link