|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 521 điểm cầu với sự tham dự của 28.458 đại biểu. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung căn bản của cuốn sách 

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách có khối lượng tri thức lớn, tổng kết lý luận và thực tiễn tổ chức cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của cuốn sách mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt những kết quả toàn diện, tích cực.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm... Từ đó liên hệ, áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: VPCTN

Học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VPCTN

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: VPCTN