|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước tham dự liên hoan ca khúc cách mạng

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Đoàn Khối cơ quan Trung ương đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 với chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng".

Tham gia liên hoan có 21 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với hơn 700 thành viên. Các nhóm biểu diễn 61 tiết mục. Đoàn thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước tham dự liên hoan với 5 tiết mục. Đây là những tiết mục chất lượng được lựa chọn từ cấp cơ sở.

Description: C:\Users\Asus\Downloads\IMG_2437.JPG

Tiết mục tham dự liên hoan của Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước

Các tác phẩm được biểu diễn có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; về truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

Tại chương trình đã diễn ra hoạt động quyên góp ủng hộ vì đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nguồn:VPCTN Copy link