|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bế mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII

Sau một ngày rưỡi làm việc, sáng 30-11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII do Ban Bí thư tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau một ngày rưỡi làm việc, sáng 30-11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII do Ban Bí thư tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 
Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã làm rõ một số băn khoăn được nêu tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ngay sau hội nghị này tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Cần bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết với yêu cầu thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận của xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết; đấu tranh phê phán quan điểm, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII phải gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.
 
Theo Ban Tổ chức, Hội nghị đã thu hút gần 134 nghìn đại biểu dự tại gần 900 điểm cầu. Các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện trách nhiệm cao, nhận thức đúng về tính chất, tầm quan trọng, và những yêu cầu của Hội nghị lần này.