|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chi bộ Vụ Pháp luật: Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Chi bộ 3 (Vụ Pháp luật) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

 

 

 

Quang cảnh Đại hội. Ảnh:VPCTN

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, sự đoàn kết, thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo Vụ, Chi bộ Vụ Pháp luật đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn cũng như các công tác khác của Chi bộ.

Chi bộ đã tìm nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ. Các đảng viên trong Chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên

Cấp uỷ thường xuyên duy trì và phát huy tốt mối quan hệ phối hợp với lãnh đạo Vụ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân trong lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác. Cấp uỷ đã bám sát quy chế hoạt động của Chi bộ, bảo đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần...

 

Đồng chí Nguyễn Việt Đức, Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ đề ra mục tiêu: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, tiền phong gương mẫu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trong đó quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình, duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, chú trọng cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, có phẩm chất đạo đức trong sáng,dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn nêu gương trong công tác cũng như sinh hoạt hàng ngày; chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, kỷ luật cơ quan, đơn vị, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm, việc đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Đồng thời, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên tham gia tích cực vào các hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan.

Chi bộ tặng hoa chúc mừng hai đồng chí trúng cử Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: VPCTN

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 02 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Đức, Vụ trưởng Vụ Pháp luật được bầu là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Nguồn:VPCTN Copy link