|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng thưởng, khen thưởng

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước lấy ý kiến Nhân dân đối với danh sách các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước về đề nghị xét tặng thưởng cấp Nhà nước năm 2023, cụ thể như sau:

• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 Cá nhân

1. Ông Đỗ Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

2. Ông Nguyễn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại.

* Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân

 Ông Cấn Đình Tài, Trợ lý nguyên Chủ tịch nước. 

• Huân chương Lao động hạng Ba: 04 cá nhân

1. Ông Vũ Đức Thịnh, Nhân viên Phòng Quản lý Xe, Vụ Quản trị - Tài vụ

2. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

3. Ông Lê Đức Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

 4. Ông Phạm Ngọc Long, Chuyên viên cao cấp Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với danh sách khen thưởng nêu trên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Chủ tịch nước, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

Nguồn:VPCTN Copy link