|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chi bộ Vụ Quản trị - Tài vụ: Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Chi bộ 6 (Vụ Quản trị - Tài vụ) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Chi bộ Vụ Quản trị - Tài vụ có 34 đảng viên, chia thành 3 tổ đảng trực thuộc được thành lập theo đơn vị chuyên môn, gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng, sự phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể. Chi bộ xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị nói riêng và cơ quan Văn phòng nói chung vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí Lê Xuân Khánh, Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ thông qua báo cáo trình đại hội. Ảnh: VPCTN

Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tạo điều kiện, làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Quản trị - Tài vụ chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt Lãnh đạo Văn phòng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Quản trị - Tài vụ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặc dù còn nhiều thách thức, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt không chỉ công tác chuyên môn đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ Quản trị - Tài vụ đã nêu trong báo cáo. Đồng chí Phan Thị Kim Oanh mong muốn nhiệm kỳ tới Chi uỷ tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ Vụ Quản trị - Tài vụ, đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về các nội dung của báo cáo chính trị, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi uỷ Vụ Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: VPCTN

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Khánh, Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Vương Tố Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Vũ Tuấn Linh, Phó Trưởng phòng Quản trị điều hành nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý xe trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Quang cảnh tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link