|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đại hội Chi bộ Vụ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Chi bộ 2 (Vụ Đối ngoại) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Chi bộ 2 (Vụ Đối ngoại) có tổng số 9 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 – 2022, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, sự phối hợp công tác của các chi bộ, đơn vị chuyên môn trong và ngoài cơ quan, Chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn cũng như các công tác khác của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Vũ Hà Lê, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thông qua báo cáo trình đại hội. Ảnh: VPCTN

Với ý thức trách nhiệm của cán bộ làm công tác đối ngoại, mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn, bảo mật thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt; đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng Chi bộ, đơn vị vững mạnh, trong sạch.

Công tác xây dựng đảng luôn được Chi bộ quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện, học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận và trình độ chuyên môn. Cấp uỷ thường xuyên duy trì và phát huy tốt mối quan hệ phối hợp với lãnh đạo Vụ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân trong lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác. Cấp uỷ đã bám sát quy chế hoạt động của Chi bộ, bảo đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần

Chi uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua trong đơn vị, đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan, phối hợp với lãnh đạo Vụ, Công đoàn bộ phận làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với cán bộ, nhân viên; thực hiện tốt công tác nhân đạo xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Công tác bình xét thi đua trong Chi bộ được thực hiên trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng nhằm lựa chọn, bình bầu đúng tiêu chuẩn về lao động tiên tiến, lao động xuất sắc cũng như bình bầu đảng viên xuất sắc để đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ Đối ngoại đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Chi bộ đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Chi bộ Vụ Đối ngoại đã có sự phối hợp tốt với các Bộ, Ngành chuyên môn nhằm phục vụ tốt công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Lãnh đạo Văn phòng trong công tác đối ngoại.

Đồng chí Lê Khánh Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cấp uỷ nhiệm kỳ vừa qua đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, tạo sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm trong Chi bộ. Tập thể lãnh đạo Chi bộ đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với các mặt công tác chuyên môn của đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong lĩnh vực đối ngoại.

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã quan tâm, chú trọng đến việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời duy trì sinh hoạt đảng đều đặn theo đúng quy định để chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề phát sinh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, kịp thời xử lý, giáo dục, định hướng phù hợp.

Nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước mong muốn Chi uỷ Chi bộ 2 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp tốt với các đơn vị chuyên môn để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt các Đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và kỹ năng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tặng hoa chúc mừng Chi uỷ Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: VPCTN

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí NguyễnVũ Hà Lê, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Đại biểu tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Hồ Bảo Quyên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Chi uỷ Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 tặng hoa đồng chí Nguyễn Nam, Chi uỷ viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Nguyễn Nam, Thư ký Đại hội, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: VPCTN

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link