|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể đoàn viên công đoàn ủng hộ tối thiểu một ngày lương vào quỹ phòng chống COVID 19.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 100 triệu đồng. Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước sẽ chuyển số tiền này đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần cùng cả nước chống dịch COVID-19. 

 

 

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link