|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động cán bộ, công chức và người lao động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ngày 25/11,  Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể đoàn viên công đoàn ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm chia sẻ, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động cán bộ, công chức và người lao động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ngày 25/11,  Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể đoàn viên công đoàn ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm chia sẻ, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Nguồn:vpctn.gov.vn Copy link