• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước dự Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Chiều 18/10/2021, tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang dự Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.