|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sáng 22/5, với số phiếu 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Đại tướng Tô Lâm trúng cử Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đúng 9 giờ, tân Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ.