|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 10/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị.