• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ New Zealand, Argentina, Pakistan, Romania trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.