• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Thái Lan đến trình Quốc thư

Sáng 13/7/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Thái Lan đến trình Quốc thư.