• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Ngày 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.