• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Một số hình ảnh hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong dịp Tết