|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cư tri Thành Phố Hồ Chí Minh

Sáng 21/6/2022, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị số 2, Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1 sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thư viện ảnh khác